O nas

Poslanstvo združenja je razvoj kulture socialnega marketinga v Sloveniji.

Slovensko združenje za socialni marketing (SZSM) združuje posameznike, ki jih zanima socialni marketing. Pripravljamo in izvajmoa projekte s področja socialnega marketinga doma in v tujini, se povezujemo z domačimi in tujimi organizacijami, ki delujejo na tem področju ter si prizadevamo za večjo prepoznavnost socialnega marketing v družbi.

Naše poslanstvo bomo dosegali prek:

 • gradnje skupnosti,
  • ki bo povezovala ljudi, ki delujejo ali želijo delovati raziskovalno in/ali profesionalno na področju socialnega marketinga v Sloveniji,
  • v kateri si bodo njeni člani in članice delili informacije, znanja, pristope, raziskovalne metode, izkušnje z uspelimi in neuspelimi programi za spreminjanje vedenja, ki temeljijo na načelih socialnega marketinga,
  • ki si bo prizadevala za uveljavljanje socialnomarketinške discipline v Sloveniji po načelih, za katera se zavzemata tudi ESMA (European Social Marketing Association) in ISMA (International Social Marketing Association),
  • ki bo spodbujala višjo kakovost in učinkovitost programov za spreminjanje vedenja in doseganje družbenih sprememb v Sloveniji,
 • širjenja zavedanja o uporabnosti socialnomarketinškega pristopa pri doseganju pozitivnih družbenih sprememb in spodbujanja uporabe socialnomarketinških pristopov v praksi na različnih družbenih področjih,
 • uveljavljanja kritičnega socialnega marketinga,
 • spodbujanja socialnomarketinškega razmišljanja na različnih ravneh strukture vseh organizacij, ki si prizadevajo za doseganje pozitivnih družbenih sprememb (vedenjskih sprememb),
 • vplivanja na strateško načrtovanje in izvajanje programov za spreminjanje vedenja ter njihovo dosledno evalviranje,
 • vzpostavljanja baze primerov dobrih praks.